Całkowita opłata za badanie techniczne pojazdu jest sumą opłat za poszczególne, wykonane pozycje w tabeli opłat. W przypadku złożonych rodzajów badań, w ramach których przewidziane jest wykonanie zakresu okresowego badania technicznego, opłatę za badanie okresowe nalicza się jednorazowo.

Poniżej przedstawiamy zsumowane pełne opłaty za wybrane rodzaje badań technicznych.Przykładowe ceny:

 • Badanie okresowe samochodu o masie całkowitej do 3,5 t
  99 PLN
 • Badanie techniczne samochodu do 3,5 t po raz pierwszy
  (samochód sprowadzony z zagranicy)
  98 PLN
 • Badanie motocykla
  63 PLN
 • Badanie przyczepy
  79 PLN
 • Badanie samochodu z instalacją gazową
  161 PLN
 • Badanie samochodu TAXI
  141 PLN
 • Badanie samochodu TAXI z instalacją gazową
  204 PLN
 • Badanie samochodu przystosowanego do nauki jazdy
  147 PLN
 • Badanie samochodu uprzywilejowanego
  149 PLN
 • Badanie samochodu po zmianach konstrukcyjnych
  82 PLN
 • Badanie pojazdu po kolizji drogowej z zabranym dowodem rejestracyjnym
  94 PLN
 • Badanie pojazdu po zamontowaniu haka holowniczego
  35 PLN